Välkommen till Snoken

Snoken har varit en mycket populär produkt i spelarkåren sedan 1993. Våra analytiker tillhör de absolut bästa. När du köper Snoken får du ta del av vår väl genomarbetade analyser för varje lopp. Vi har full koll på alla hästar som startar och vi delger dig omgångens bästa drag. Snoken ger även spelförslag så att du enkelt kan skriva av och lämna in ett eget system.

Aktuella Produkter

 • V4

  Onsdag 23 maj, Australien V4, första start 09:42

  Conditions:

  V4:1 Den här kan öppna bra!

  Min idé kan öppna bra och går allt utan problem lutar det åt ledning hela vägen. Så pass att jag spikar?

  V4:2 Frågan blir allvarlig!

  Här tar jag fasta på den som ser ut att kunna nå rygg på ledaren. Med lucka blir frågan allvarlig. Läs mer!

  V4:3 Stabilitet bland orutinerade?

  En 2-åring är nästan alltid värd att gardera. Så gör jag här. Dock är mitt maxade lås en stabil kvartett streck!

  V4:4 Kan gå, även om moralen tryter!

  2 SHARDONS SHERALEE är mitt spetsbud men moralen är inte alltid den bästa. Finns det motiv för att spika ändå?